Anasayfa » Kamyonculara Özel » STOK VE STOK YÖNETİMİ

STOK VE STOK YÖNETİMİ

Stok bir diğer adıyla envanter, işletmelerin gelecekte kullanmak ya da satmak amacı ile ellerinde bulundurduğu ham madde, yarı mamul, mamul ya da varlıklara denir. Stok, firmaların önemli maliyet kalemlerinden birini oluşturur ve alternatif maliyet yükseltilmeden kontrol altında tutulmalıdır. Bu nedenle stok yöneticileri hem talebi karşılayacak kadar stok bulundurup hem de en düşük stok maliyetini karşılamaya çalışırlar.

Firmalar Neden Stok Bulundurur?

  • Mevcut ihtiyaçlarını karşılamak
  • Gelecekteki bir ihtiyacı karşılamak
  • Tedarik maliyetlerini düşürmek
  • Mevsimlik talebe sahip olan ürünlerin, sınırlı üretim kapasitesinden dolayı ölü sezonda üretilip bekletilmesi
  • Üretimde çeşitli aşamalarda beklenmeyen durumlar
  • Üretim ve satın almada fiyat indiriminden faydalanmak

için stok bulundurmaya ihtiyaç duyarlar.

Stok Yönetimi

Gereksinimlerin karşılanması için elde bulundurulması gereken maddeler arasında denge kurmak amacıyla yapılan planlama ve kontrol işlemlerinin tümüne stok yönetimi denir.

Stokları sınıflandıracak olursak;

Ham maddeler: İşletmede üretime giren ve üzerinde işlem yapılarak değer kazanan varlıklardır.

Yarı mamuller: Üzerlerinde yapılması gereken işlemler henüz tamamlanmamış ve iş istasyonları arasındaki ara depolarda biriktirilen varlıklardır.

Mamuller: İşlemlerin tümü tamamlandıktan sonra tüketiciye teslim edilmek üzere depoya giden varlıklardır.

Hazır parçalar: Mamulün bir kısmını oluşturan ve genellikle dışarıdan tedarik edilen mallardır.

Yardımcı malzemeler: Mamulde doğrudan kullanılmayan tamir parçaları, makine yağı gibi malzemelerdir.

Stok Yönetiminin Avantajları

  • Üretim sürecinin düzenli ve sürekli devam etmesini sağlayarak ham madde ya da ürün eksikliğinden dolayı üretim sürecinde sıkıntılar yaşanmasını önler.
  • Malzeme ve parça yokluğundan kaynaklanan beklemeleri minimuma indirir.
  • Tedarik ve satış süreçleri düzene girer ve böylece maliyet düşer.
  • Malzeme ve ürün kaybı en aza indirilir.