Anasayfa » Güncel » Kamyon ve Kamyonetlerde İstiap Haddi Nedir? Nasıl Hesaplanır?

Kamyon ve Kamyonetlerde İstiap Haddi Nedir? Nasıl Hesaplanır?

Taşıyamayacağınız kadarını yüklemeyin: Kamyonlarda ve Araçlarda İstiap Haddi Nedir?

Trafikte seyreden araçların taşıma kapasite sınırlarına İstiap Haddi denir. Araçların türlerine ve kullanım amaçlarına göre istiap haddi farklılık gösterir.

Araçlarda İstiap Haddi

Trafikte olmak elbette sorumluluk istiyor. Hem sürücülere, hem yolculara hem de taşınan yüke karşı duyulan sorumluluk bazı sınırlamalar gerektiriyor. İstiap haddi de bu sınırlamalardan biri.

Binek ya da ticari tüm motorlu araçların ruhsatlarında istiap haddi belirtilir ve bu kavram kısaca aracın taşıma kapasitesini ifade eder. Karayolları Trafik Yönetmeliği 128. maddesiyle belirlenmiş istiap hadleri, aracın mekanik yapısına ve karayoluna zarar vermeden, güvenle yolcu ve yük taşınmasını sağlar.

Ruhsatta belirtilen istiap haddi, şoför hariç olarak düşünülmelidir. Örneğin 4 kişilik istiap haddi olan binek bir araçta sürücü dahil 5 kişi seyahat edebilir.

Karayoluyla eşya taşıyan araçların da istiap hadleri yasayla sınırlanmıştır. Özellikle dingil türlerine göre belirlenen karayolları istiap haddi, aracın resmi olarak taşıyabileceği ağırlıkları gösterir.

Kamyonlarda İstiap Haddi

Yük taşımacılığı yapan kamyonların mekanik olarak taşıyabileceği maksimum ağırlık marka ve modellere göre değişiklik gösterebilir. Bu yüzden taşımacılık yapan araçların istiap hadleri yasa tarafından belirlenir ve belli bir standart getirilir. Kamyonların ruhsatlarında belirtilen istiap haddi, aracın resmi olarak taşıyabileceği yükü belirtir.

 

Kamyonlarda İstiap Haddi

 

İki dingilli motorlu araçlarda ve römorklarda

 

 

18 ton

 

Üç dingilli motorlu araçlarda

 

 

25 ton

 

Üç dingilli motorlu araçlarda

 

 

26 ton

 

Üç dingilli yarı römorklu araçlarla, mafsallı otobüslerde

 

 

28 ton

 

Dört dingilli motorlu araçlarda

 

 

32 ton

 

Dört dingilli yarı römorklu araçlarda

 

 

36 ton

 

Yarı römork dingil grubu ağırlığı 20 ton olan araçlarda

 

 

38 ton

 

Beş veya daha çok dingilli yarı römorklu veya römorklu katarlarda

 

 

40 ton

 

Konteyner taşıyan yarı römorklu araçlarda

 

 

44 ton

İstiap haddi nasıl hesaplanır?

İstiap haddi hesaplanırken binek ve ticari araçların üretildikleri fabrikalardan alınan orijinal teknik kapasite değerleri mutlaka göz önünde bulundurulur. Ayrıca karayollarının yapısını ve araçları taşıma kapasitelerini belirleyen mühendislik değerleri de dikkate alınır. Böylece farklı yol yapıları ile çeşitli araç markalarının istiap hadleri belli standartlarda değerlendirilmiş olur.

Kasko Teminatları ve İstiap Haddi Aşımı

Yük taşımacılığı yapan araçlar, herhangi bir nedenden ötürü kaza yaptıklarında, eğer istiap haddinden fazla yük taşıyorsa, kaza kasko şirketi tarafından teminat dışı bırakılır. Ruhsatta belirtilen istiap haddinden fazla olan yük kazaya sebebiyet vermese de sigorta şirketleri bu aşımı teminat dışı olarak değerlendirir.

İstiap haddi aşımı aynı zamanda trafik cezalarına da tabidir. İstiap haddini aşan yükleme miktarı, ruhsatta belirtilen istiap haddinin %5’inden fazlaysa ceza işlemi uygulanır.