Anasayfa » Kamyonculara Özel » K1 ve K2 Belgesi Nedir?

K1 ve K2 Belgesi Nedir?

K1 ve K2 Belgesi Nedir?

Bu yazımızda sizlere K1 ve K2 Belgeleri hakkında bilgi vereceğiz.

k1_ belgesi_etaK1 Belgesi nedir?

Kendi iştigal konunuz dışında başkasının malını taşımanız ve o anda denetime denk gelmeniz halinde, taşıma işinden gelir elde ettiğiniz varsayılır. Bu gelir elde etme durumu da sizin K1 yetki belgesi sahibi olmanızı gerektirir.  K1 yetki belgesi için başvuran gerçek kişilerin, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az 1 adet özmal birim taşıta sahip olması,  özmal çekici cinsi taşıtlarının katar ağırlıkları ile özmal kamyon ve özmal kamyonet cinsi taşıtlarının azami yüklü ağırlıkları toplamının 35 tondan az olmaması ve 10.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır.

Sadece kamyonetlerle şehir içi taşımacılık yapmak üzere başvuran gerçek kişilerden 1 adet özmal birim taşıt dışında asgari kapasite ve sermaye şartı aranmaz ve bunların yetki belgesi ücretlerinde %75 indirim uygulanır.

Bu şekilde yetki belgesi alanlar, yetki belgesi eki taşıt belgesine azami yüklü ağırlığı 3.500 kilogramdan fazla olan ve eşya taşımak için imal edilmiş taşıtları kaydettirerek yurtiçi faaliyette bulunmak istemeleri halinde; K1 yetki belgesi için bu yönetmelikte gerçek kişiler için öngörülen asgari kapasite ve sermaye şartlarını sağlarlar ve geçerli tam ücret üzerinden % 75 fark öderler.

K1 yetki belgesi için başvuran kooperatifler dahil tüzel kişilerin, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az 3 adet özmal birim taşıta sahip olması,  özmal çekici cinsi taşıtlarının kantar ağırlıkları ile özmal kamyon ve özmal kamyonet cinsi taşıtlarının azami yüklü ağırlıkları toplamının 110 tondan az olmaması ve 10.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır.

K1, türü yetki belgeleri eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek taşıtlar için yaş şartı aranmaz. Bu yetki belgeleri için asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal taşıtların ilk başvuru ve faaliyet süresince 20 yaşından büyük olmaması şarttır.

k2-yetki-belgesi1K2 Belgesi nedir?

K2 Belgesi esas iştigal konusu ile ilgili kendi öz mal kamyonet/ kamyon türü araçları ile taşıma yapan vergi mükellefleri için zorunlu belgedir. Vergi levhası sahibi kamyon veya kamyonet türü araç sahipleri veya iş maksadıyla kamyon kamyonet türü araç kullananlar, araçlarında hususi ibaresi yer alıyor olsa bile K2 Belgesi almak zorundadırlar.

Ruhsatında minibüs olarak kayıtlı araçlar K2 Belgesi kapsamında değildir.

Burada dikkat edilmesi gereken husus aracın ruhsata minibüs olarak kayıt edilmiş olmasıdır.

K2 sahibi olmayanlar 30.04.2010 tarihinden itibaren ceza kapsamındadır.

K2 Belgesi olmadan veya mevcut K2 Belgesine yeni alınan araçları kaydetmeden kullanan araç sahipleri için ceza uygulanmaktadır. 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren yetki belgesiz araç kullanmanın cezası 2.615 TL’dir.

Araçlarını şahsi kullanım için alanlar ve vergi levhası sahibi olmayanlar otomobil maksadı dışında kullanmadıkları sürece belge almak zorunda değildirler.

Ancak bu durumda olup araçlarını şahsi işlerinin dışında takım çantası, inşaat malzemesi, köydeki bahçesindeki malları taşımak maksadıyla kullanırlar ise cezai durum söz konusudur.

Bu durumda olanlar ilgili işleriyle ilgili vergi levhası alıp K2 Belgesi almak zorundadırlar.

K1 VE K2 Belgesi için gerekli olan evrak listesi ise şu şekildedir:

• Yetki Belgesi Başvuru Formu ve Taşıt Kartı İşlem Başvuru Formu. (Temsil ve İlzama Yetkili Kişilerce İmzalanacak.)

• Ticaret Sicil Gazetesi (Kuruluş, İştigal, Sermaye ve Temsil İlzamı Belirtir) Aslı veya Onaylı Örneği.

•(İştigal: Karayolu Taşıma Yönetmeliği Kapsamındaki faaliyetlerde bulunmak veya Karayoluyla Şehirlerarası Eşya Taşımacılığı yapmak) Faaliyet Belgesinde Nace kodu uygun olacak

• Temsil ve İlzama Yetkili Kişilerin İmza Sirküsü (Noter Onaylı)

• Sahip/Ortaklar ve Yöneticilere ait T.C.Kimlik Numarası (A.Ş. ve Kooperatiflerde sadece Yönt. Kurulu ve Müdürlere ait olan) Nüfus cüzdan suret ve fotokopileri

• Sahip/Ortaklar ve Yöneticilere ait Cumhuriyet Savcılığından Alınmış Adli Sicil Belgesi. (A.Ş. ve Kooperatiflerde sadece Yönt. Kurulu ve Müdürlere ait olan)

• Merkez İşyerinin Bulunduğu Yerin Kira Sözleşmesi veya Mülkiyet ise Tapu Fotokopisi.

• Ticaret Odası Faaliyet Belgesi veya Esnaf ve sanatkârlar odası faaliyet Belgesi

• Adına Kayıtlı, Geçerli Araç Muayenesi Yapılmış Taşıt/Taşıtların Motorlu Araç Trafik ve Tescil Belgesi Örnekleri.(Taşıtlar Ticari Olacak.)

• Kayıtlı Olduğu Vergi Dairesinden Alınmış Mükellefiyet Yazısı.

• K1 geniş kapsamlı olan belge 14.300 TL

• K1 Yıldızlı sadece il içi taşımaları kapsar ve 3.500 kg altında olan araçlar için: 1.640 TL

• Asgari Kapasite: 25 ton istiap haddi 75 ton istiap haddi (özmal) Taşıtların Yaşı: 19 veya daha küçük model (özmal)

Sermaye: 10.000 YTL ( Gerçek Kişi Tüzel Kişi ) Belge harcı 712 tl

• Asgari Kapasite: 1 adet toplam yüklü ağırlığı 3,5 tonu geçmeyen eşya taşımaya mahsus taşıt. (Yaş: 19 veya daha küçük model)

K1 VE K2 Belgelerinin süresi dolan kullanıcılar ise şu adımları takip edebilirler:

• K Belgesi için il içinde kamyonetler ile yapılan (toplam yüklü ağırlığı 3,5 tonu geçmeyen araçlar) taşımalarda yetki belgesi bulundurma zorunluluğu 30.04.2010’dur.

• K Belgesi için il içinde kamyonetler ile yapılan ( toplam yüklü ağırlığı 3,5 tonu geçmeyen araçlar) taşımalarda yetki belgesi bulundurma zorunluluğu 30.04.2010 tarihi itibariyle başlamıştır.

• Kesinlikle bu süreler ceza uzatımı ile ilgili olmayıp kontrol ve ceza uygulamaları şehir içi ve şehirlerarası olarak kamyonet türü araçlarda dâhil olmak üzere 30.04.2010 tarihi itibariyle uygulanmaktadır.

Verdiğimiz bilgiler ile konu hakkında kafalardaki soru işaretlerini kaldırmak istedik. Umarız bu bilgiler sizin için faydalı olmuştur.

Yeni bir yazı ve hafta da görüşmek dileğiyle.

Keyifli yolculuklar.

Bir cevap yazın