Anasayfa » Güncel » Araçların Yüklenmesine İlişkin Ölçü, Yükseklik ve Usuller

Araçların Yüklenmesine İlişkin Ölçü, Yükseklik ve Usuller

Güvenli Taşımacılığın Hayati Boyutları:

Araçların Yüklenmesine İlişkin Ölçü ve Yükseklikler

Karayollarında taşımacılık yapan araçların güvenle yolculuk yapmasını mümkün kılmak için Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı araç yüklemesinde bazı ölçü ve yükseklik sınırları getirmiştir. Bu sınırlamalar sayesinde insan ve eşya taşıyan araçlar yolda seyreden diğer araçlara ve karayolu yapısına zarar vermeden ilerlemiş olur.

Azami Genişlik 

Araçların azami genişliği: 2,55 metre

Frigorifik taşıtların yalnız frigorifik yapılarında: 2,60 metre

Belediyelere ait troleybüsler: 2,65 metre

Azami Yükseklik                                                                                                           

Araçların azami yüksekliği: 4,00 metre

Azami Uzunluk

Otobüs dışındaki motorlu araçlarda: 12,00 metre

Römorklarda: 12,00 metre

İki dingilli otobüslerde: 13,50 metre

İkiden çok dingilli otobüslerde: 15,00 metre

Yarı römorklu araçlarda: 16,50 metre

Mafsallı (Körüklü) otobüslerde: 18,75 metre

Römorklu otobüslerde: 18,75 metre

İki römorklu katarlarda: 22,00 metre

Azami Ağırlıklar

Dingil ve Dingil Grubu Ağırlıkları

Tahriksiz tek dingilde: 10 ton

Tahrikli tek dingilde: 11,50 ton

İki dingilli motorlu araçlarda aks grubu ağırlığı en çok;

Dingiller arası mesafe 1m’den az ise (d<1m): 11,50 ton

Dingiller arası mesafe 1 m ile 1.3 m arası ise  (1 m ≤ d< 1.3 m): 16 ton

Dingiller arası mesafe 1.3 ile 1.8m arası ise (1.3 m ≤ d< 1.8 m): 18 ton

Dingiller arası mesafe 1.3 m ile 1.8 m arası ise (1.3 m ≤ d< 1.8 m) (Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onay Yönetmeliği veya Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmeliğinde belirtilen şartlarla): 19 ton

 İki dingilli römork ve yarı römorklarda aks grubu ağırlığı en çok;

Dingiller arası mesafe 1m’den az ise (d<1m): 11 ton

Dingiller arası mesafe 1 m ile 1.3 m arası ise  (1 m ≤ d< 1.3 m): 16 ton

Dingiller arası mesafe 1.3 ile 1.8m arası ise (1.3 m ≤ d< 1.8 m): 18 ton

Dingiller arası mesafe 1.8 m veya daha büyük ise (1.8 m ≤ d): 20 ton

Üç dingilli aks grubu ağırlığı en çok

Dingiller arası mesafe 1.3 m veya daha az ise ( d ≤ 1.3 m): 21 ton

Dingiller arası mesafe 1.3 m ile 1.4 m arası ise (1.3 m < d ≤ 1.4 m): 24 ton

Toplam Ağırlıklar

İki dingilli motorlu araçlar ve römorklarda: 18 ton

Üç dingilli motorlu araçlarda 25 ton / 26 ton*

Üç dingilli yarı römorklu araçlarla mafsallı otobüslerde: 28 ton

Dört dingilli motorlu araçlarda: 32 ton

Dört dingilli römorklu ve yarı römorklu araçlarda: 36 ton

Dört dingilli yarı römorklu araçlarda yarı römork dingil grubu ağırlığı 20 ton olan araçlarda: 38 ton

Beş veya daha çok dingilli yarı römorklu veya römorklu katarlarda: 40 ton

40 ft. boyutunda ISO konteyner taşıyan iki veya üç dingilli yarı-römorka sahip üç dingilli motorlu araçlarda: 44 ton

*Tahrikli dingilin, çift lastikle ve havalı süspansiyon sistemi ile veya 97/27/AT Yönetmeliği’nde tanımlandığı gibi eşdeğer kabul edilen bir süspansiyon sistemi ile donatılmış olduğu veya her bir tahrikli dingilin çift lastikli olduğu ve her bir dingilin azami ağırlığının 9,5 tonu aşmadığı durumlarda 26 tondur.